Priser

Nogle gange skal man selv betale for at gå til lægen, idet der i visse tilfælde og for visse ydelser, ikke er tilskud fra Sygesikringen.

VACCINATION

Influenza, sæson 150

ATTESTTAKSTER
Ved kørekort: Hvis du bruger kontaktlinser, skal du huske at medbringe væsker så du kan tage dem af.
HUSK foto.

Uden moms Med moms
Kørekort 500
Mulighedserklæring  550
Frihåndsattest  550
Medicintilskud 400
Invalideskilt 400
Attestarbejde 0-14 minutter  550  687,5
Attestarbejde 15-29 minutter  750 937,5
Attestarbejde 30-44 minutter  1125 1406,25
Attestarbejde 46-60 minutter  1500 1875