Sygemelding

Information vedr. lægeerklæringer ifbm. sygemeldinger. Der er 2 muligheder:

1. Mulighedserklæring, som vi anbefaler og foretrækker.

Formålet med den er at få arbejdstager tilbage på arbejdet hurtigst muligt. Arbejdsgiver og arbejdstager udfylder attesten sammen. Friteksterklæringen giver ikke denne mulighed.

2. Friteksterklæring.

Vi udfærdiger ikke attester på mundtlig forespørgsel. Friteksterklæringer kræver en skriftlig anmodning. Begrundelsen for det er, at vi skal vide hvilke informationer der ønskes, samt hvortil attesten og regningen skal sendes. Der bør også argumenteres for, hvorfor mulighedserklæringen ikke ønskes anvendt. Attesten udarbejdes ved personligt fremmøde.