Om Lægekompagniet

Lægekompagniet er en solopraksis drevet af speciallæge i almen medicin Lone Søndergaard.

Værdigrundlag : tryghed, kendskab til patienten, kort beslutningsvej, gensidig respekt og dialog, faglighed – alt dette medfører vi sammen skaber mere sundhed

Klinikkens 2 social og sundhedsassistenter varetager forskellige funktioner såsom blodprøver, blodtryksmåling, suturfjernelse, sårbehandling/sårskifte, lungefunktionsundersøgelse, vortebehandling, vaccinationer, gravititetstest, urinundersøgelse m.v.

Lægekompagniet deltager aktivt i den lægelige videreuddannelse. Du vil derfor kunne blive tilbudt konsultation ved en praksisreservelæge, som er en færdiguddannet læger under videre uddannelse.

Klinikken er akkrediteret i 2016 i henhold til Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM).
Det betyder, at vi lever op til en lang række målsætninger for god kvalitet og patientsikkerhed